پیش شماره کارت بانکی همه بانک های ایران

فهرست کامل پیش شماره کارت شتابی بانک

 ۶ رقم اول هر کارتی مثل شناسنامه آن کارت است و از طریق این شماره است که سیستم‌ها تشخیص می‌دهند کارت متعلق به کدامیک از بانک‌های ایرانی است.

.

بانک اقتصاد نوین

6274-12

 

بانک انصار

6273-81

 

بانک ایران زمین

5057-85

 

بانک پارسیان

6221-06

 

بانک پارسیان

6391-94

 

بانک پارسیان

6278-84

 

بانک پاسارگاد

6393-47

 

بانک پاسارگاد

5022-29

 

بانک تات

6362-14

 

بانک تجارت

6273-53

 

بانک توسعه تعاون

5029-08

 

بانک توسعه صادرات ایران

6276-48

 

بانک توسعه صادرات ایران

2071-77

 

بانک حکمت ایرانیان

6369-49

 

بانک دی

5029-38

 

بانک رفاه کارگران

5894-63

 

بانک سامان

6219-86

 

بانک سپه

5892-10

 

بانک سرمایه

6396-07

 

بانک سینا

6393-46

 

بانک شهر

5028-06

 

بانک صادرات ایران

6037-69

 

بانک صنعت و معدن

6279-61

 

بانک قرض الحسنه مهر ایران

6063-73

 

بانک قوامین

6395-99

 

بانک کارآفرین

6274-88

 

بانک کارآفرین

5029-10

 

بانک کشاورزی

6037-70

 

بانک کشاورزی

6392-17

 

بانک گردشگری

5054-16

 

بانک مرکزی

6367-95

 

بانک مسکن

6280-23

 

بانک ملت

6104-33

 

بانک ملت

9919-75

 

بانک ملی ایران

6037-99

 

بانک مهر اقتصاد

6393-70

 

پست بانک ایران

6277-60

 

موسسه اعتباری توسعه

6281-57

 

موسسه اعتباری کوثر

5058-01